Skip links

Pla de comunicació “Palamós Peix”

Pla de Comunicació “Palamós Peix”

Nom de l’actuació

Font de Finançament

 • Ajuntament de Palamós
 • Subvencions GALP

S’ha creat la marca “Palamós Peix”  per a contribuir al posicionament de Palamós com a destinació de Turisme Sostenible mitjançant una oferta singular basada en experiències al voltant del peix i la seva cultura.
Es parteix des de l’inici del criteri de corresponsabilitat implicant els agents locals en espais de relació on puguin desenvolupar les seves capacitats, habilitats i coneixements per tal que sentin com a pròpia la Marca Palamós Peix. El Pla de comunicació és l’eina de treball per a unificar el discurs narratiu i visual de la marca Palamós Peix.

Lideratge/ agents implicats en l’execució de l’actuació

Àrea de Promoció Econòmica, el Museu de la Pesca i la Confraria de Pescadors de Palamós

Gabinet de Premsa – Àrea de Comunicació de l’Ajuntament de Palamós

Taula de treball

Ciutadania / entitats socials i culturals  / centres educatius  / ciutadania

Resultats esperats

indicadors d’avaluació

L’empresa Twisters Tourisms&Creativity ha estat contractada per al suport en el disseny i la creació d’elements divulgatius i per a l’ assessorament en el desenvolupament i l’execució del Pla de comunicació marca Palamós Peix.

Indicadors:

 • Pla de comunicació de la marca Palamós Peix
 • Creació de la identitat visual de la marca Palamós Peix
 • Logotip marca Palamós Peix
 • Aplicació de la marca i de l’eslògan en mitjans de comunicació interns i externs
 • Creació del manual gràfic d’aplicació de la marca Palamós Peix i la convivència amb altres marques

Indicadors:

Indicadors:

 • Creació i elaboració de continguts escrits i audiovisuals de material divulgatiu
 • Conjunt de fotografies que il·lustren les paraules clau del manual de la marca
 • Ús de les fotografies en publicacions, fullets informatius, webs i   xarxes socials de l’entitat
 • Vídeo promocional marca Palamós Peix

Indicadors: