Skip links

Palamós Peix

Què és ?

Palamós Peix és una iniciativa de desenvolupament local impulsada per a l’Ajuntament de Palamós, la Fundació Promediterrània i la Confraria de Pescadors de Palamós per a posicionar el municipi com a referent del peix fresc, bo i de qualitat.

Línies estratègiques

Les línies estratègiques a seguir en el desenvolupament del producte“peix desembarcat a Palamós” com a element dinamitzador i diversificador de l’economia del municipi són:

L1. Promoure l’ús sostenible dels recursos del mar i la preservació del patrimoni que hi està vinculat (Responsabilitat social i sostenibilitat (I+D & Estudis)

L2. Incrementar la competitivitat dels agents vinculats a la pesca de Palamós, amb especial èmfasi en els agents transformadors i comercialitzadors. (Coordinació, gestió i formació)

L3. Promoure el reconeixement de la demanda sobre els productes desembarcats a la llotja de Palamós posant èmfasi en la qualitat, la frescor i singularitat de les espècies locals (Sensibilització i conscienciació del ciutadà i del visitant)

L4. Enfortir els processos i la capacitat de promoció i comercialització del producte desembarcat a Palamós

DOCUMENTS TÈCNICS

Pla estratègic

Palamós Peix

Descarregar

Finançament

Ajudes Galp

Descarregar

Marca de Garantia

Gamba de Palamós

Descarregar

Altres documents

Vídeo promocional

Descarregar