Skip links

MASTER PEIX

Master peix

Nom de l’actuació

Font de Finançament

  • Subvenció GALP
  • Fundació Promediterrània

El projecte MasterPeix té per objecte formar a pescadors de la Confraria de Pescadors de Palamós per tal que esdevinguin
intèrprets-educadors del peix desembarcat al port i de la cuina marinera tradicional.
Lideratge/ Agents implicats en l’execució de l’actuació

Formar pescadors per tal que puguin apropar-se al sector del turisme a través de la cuina i del peix des d’una perspectiva cultural és una oportunitat per tal de diversificar la seva economia, però també és una oportunitat per crear vincles entre el sector primari i el sector terciari.

Cal dotar d’eines als pescadors perquè aquests puguin transmetre els coneixements i les habilitats que tenen com a pròpies sobre el món del peix.  Transformar aquests coneixements propis per tal que els puguin comunicar al públic final en diferents formats i activitats és una necessitat que s’ha detectat

i que la Fundació Promediterrània, a través del Museu de la Pesca i l’Espai del Peix amb el suport de la Càtedra d’Estudis Marítims, El Documare, la Confraria de Pescadors i l’àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Palamós vol desenvolupar.

En la proposta de 2019,  s’hi incorporen un nou grup de pescadors conjuntament amb un  grup de dones que també adquireixen coneixements sobre la cultura del peix i la gastronomia marinera del litoral a banda dels mateixos coneixements apresos pels participants del projecte el 2018.