Skip links

Estudi per a la comercialització de la marca de garantia Gamba de Palamós

Desenvolupament de nous envasos, formats i sistemes d’envasament unificats i més sostenibles en funció del canal de venda (consumidor, subhasta o en línia) i de les necessitats de conservació del producte per a la comercialització de la marca de garantia Gamba de Palamós. Aquest estudi serà clau per augmentar i millorar la competitivitat d’aquest producte

Estudi per a la comercialització de la marca de garantia Gamba de Palamós en nous materials i formats d’envasament

Nom de l’actuació
– Estudi de vigilància tecnològica i anàlisi de mercat

– Desenvolupament i validació de nous sistemes i formats d’envasament de la Gamba de Palamós: barca, llotja, format consumidor i venda en línia

– Càlcul de costos dels nous materials respecte als utilitzats actualment.

– Difusió dels resultats

Lideratge/ agents implicats en l’execució de l’actuació

Confraria de Pescadors + IRTA

Resultats esperats

Indicadors d’avaluació
La substitució de la cubeta blava de HDPE per un nou envàs que identifiqui i diferenciï la marca de garantia Gamba de Palamós ha estat valorada molt positivament, tant pels pescadors com pels comerciants, peixaters i consumidors. Diferenciar la Gamba de Palamós dona més confiança al consumidor quan vol adquirir aquest producte.

L’envàs en atmosfera modificada evita l’aparició de la melanosi i permet conservar la gamba en una òptima qualitat sensorial fins a dos dies postenvasament en condicions de refrigeració controlada.

La gamba conservada amb gel presenta millors característiques d’aspecte durant la comercialització i permet corregir possibles fluctuacions de temperatura durant el transport.

 

Per a la venda en línia cal millorar la incorporació de fred a dins l’envàs o tenir un millor control de la temperatura durant el transport i la recepció de la gamba per poder substituir el poliestirè (porexpan) per altres sistemes d’envasament (accions en curs).