Skip links

Estudi del perfil del consumidor/a i dels canals de venda de peix de Palamós

Estudi del perfil del consumidor/a i dels canals de venda de peix de Palamós i potenciació de la marca de garantia

Nom de l’actuació
Aquest estudi pretén contribuir a la millora de la diferenciació del producte pesquer de Palamós tant a la peixateria com en el restaurant, afavorint així en el seu argumentari de venda i la conciliació del client/a.
Permetrà tenir eines per diferenciar el producte local i de qualitat. Part imprescindible per a la sostenibilitat econòmica del sector pesquer.
Lideratge/ Agents implicats en l’execució de l’actuació

Àrea de Promoció Econòmica, el Museu de la Pesca i la Confraria de Pescadors de Palamós

Gabinet de Premsa – Àrea de Comunicació de l’Ajuntament de Palamós

Taula de treball

Ciutadania / Entitats socials i culturals  / Centres educatius  / Ciutadania

Descripció de l’acció

  • Revisió comercial. Entrevistes responsables Confraria i Ajuntament, revisió documental, entrevistes operadors.
  • Estudi de mercat. Entrevistes quantitatives mercats i supermercats Palamós i Barcelona.

  • Conclusions estudi i recomanacions perquè el client reconegui el producte de Palamós, per tal que el comerç entengui la rellevància de diferenciar el producte. Amb la informació necessària es confeccionaran uns manuals per a les peixateries i restaurants, amb l’objectiu principal de facilitar la comercialització de la marca de garantia Gamba de Palamós.
  • Manuals peixaters i restauradors

Resultats esperats

  • Revisió comercial: informe amb el resultat de les entrevistes, revisió dels documents analitzats, idees de millora de la venda en línia i resultat de les entrevistes a operadors del sector.
  • Estudi de mercat: Informe amb el resultat de les entrevistes.

  • Conclusions estudi i recomanacions: informe amb els resultats i les conclusions dels estudis, recomanacions i propostes de millora.
  • Edició dels manuals: manual del comerç i del restaurador en format paper i digital.