Skip links

Divulgació del peix fresc desembarcat al port de Palamós,

Divulgació del peix fresc desembarcat al port de Palamós, per a una pesca i un consum responsables (Palamós Peix)

Nom de l’actuació

Font de Finançament

  • Subvenció GALP
  • Fundació Promediterrània

Per tal de fer arribar a tota la ciutadania del municipi de Palamós, i del seu radi d’influència, el valor de la cultura del peix, es crea el projecte Divulgació del peix fresc desembarcat al port de Palamós, per a una pesca i un consum responsables (Palamós Peix),
com unes sessions divulgatives per a diferents sectors i agents de la ciutadania amb l’objectiu de donar-los  les claus interpretatives per a fomentar un coneixement però també un esperit crític cap al recurs, el medi i els actors que hi estan implicats.
Lideratge/ agents implicats en l’execució de l’actuació

La Fundació Promediterrània és l’entitat promoguda per l’Ajuntament de Palamós que gestiona el Museu de la Pesca, l’Espai del Peix, el Centre de Documentació de la Pesca i el Mar-Documare, la Càtedra d’Estudis Marítims (creada també per la Universitat de Girona), i les barques del peix.

Confraria de Pescadors de Palamós

Col·lectiu de peixaters

Col·lectiu de la restauració i la gastronomia

Col·lectiu escolar

Col·lectiu associatiu i ciutadania

Resultats esperats

Indicadors d’avaluació
El projecte suposa un increment del coneixement i valor del patrimoni històric, cultural, social natural i marítim pesquer del territori pesquer. Suposa també un increment del valor tangible/intangible del producte pesquer. Vol proporcionar sinergies entre entitats territorials, del coneixement i del sector pesquer. En la seva metodologia de treball per a assolir els seus objectius vol crear elements que representin un augment de la governança local.
Previsió temporal i període d’execució

Juliol-octubre 2018